Economie en Werkgelegenheid

 

Onvoorwaardelijk Basis InkomenVoor algemene informatie over basisinkomen zie hier.Kosten (bij de start):


 1. Voor minimumloners (< €10,- per uur)

 2. met een ‘voltijd’ baan van gemiddeld 38 uur per week

 3. betekent een ‘normale’ werkweek van 36 uur

 4. een OBI van < €20,- per week,

 5. dat is ± €1000,- per jaar.


 1. €1000,- per jaar is iets meer dan de huidige kinderbijslag.

 2. en veel minder dan de huidige aow.

 3. Die hoeven dus voorlopig niet te worden aangepast.


 1. Het totale aantal Nederlanders bedraagt ± 17 miljoen.

 2. Een OBI van € 1000,- per Nederlander kost dus 17 miljard.

 3. Maar eem groot deel daarvan betalen we nu ook al via

 4. AOW, kinderbijslag, WW, ZW, WAO, Wajong, WIA, bijstand, etc..


 1. Voor meer-dan-minimum loners

 2. dient het belastingstelsel te worden aangepast,

 3. zodat de NETTO inkomsten zoveel mogelijk op peil blijven.Financiering:


 1. De kosten van een OBI zouden kunnen worden opgebracht

 2. door verhoging van de winstbelasting.


 1. + (op den duur) besparingen op de huidige ‘sociale’ regelingen.


 1. + (op den duur) grote besparingen op de uitvoeringskosten.normaal  >