Economie en Werkgelegenheid

 

Communicerende vatenDe reservoirs met

  1. -werkloosheid

  2. -flexarbeid

  3. -ziekte

  4. -arbeidsongeschiktheid

  5. -bijstand

vormen communicerende vaten.


Dat wil zeggen:

als je de inhoud van het ene vat probeert omlaag te brengen,

dan gaat de inhoud van de andere vaten omhoog.


Een grens stellen aan slechts één reservoir

(bijvoorbeeld: 5 % werkloosheid)

is dan ook gedoemd te mislukken.Bovendien zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid
maar zeer ten dele medisch bepaald.Maar bovenal:

wij hebben GEEN PLAN-economie,

MAAR een OPEN economie.


Dat wil zeggen:

arbeidsplaatsen worden hier NIET BEDACHT door ambtenaren,

maar WEL GEMAAKT door ondernemers.


En als er te veel bijstands-trekkers komen, dan moet de overheid NIET gaan experimenteren met verplichte vrijwilligers,


Maar dan moet die overheid WEL

bevorderen dat ondernemers meer mensen in dienst gaan nemen.


Bijvoorbeeld: door de ‘normale’ werkweek te verkorten.


terug  >