Economie en Werkgelegenheid

 

Normale werkweekDat is een werkweek met het maximale aantal uren

dat gemiddeld voor iedere voltijd-werknemer beschikbaar is.


(NB: werkgevers en vrijwillige ZZP’ers vallen buiten dit systeem)


Om soepel naar zo'n ‘normale’ werkweek toe te groeien
zouden we volgend jaar op 1 januari kunnen beginnen

met een normale werkweek van 36 uur.


Die normale werkweek kunnen we vervolgens eik jaar 1 uur korter maken net zo lang tot het totaal van
    (werkloosheid + flexarbeid + ziekte + arb.ongeschiktheid + bijstand)

daalt tot het vastgestelde acceptabele niveau.


  1. Als de huidige ‘voltijdwerkers’ uren moeten inleveren,

  2. dan moeten ze financiëel worden gecompenseerd.


  1. NIET door de werkgever,

  2. want dan gaan (bij gelijkblijvend inkomen) de uurlonen omhoog

  3. en dat leidt (uiteindelijk) niet tot meer werkgelegenheid

  4. maar tot minder.


  1. Dat compenseren zouden we WEL kunnen doen

  2. door een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI).


En als de totale vraag naar werknemers ooit weer groter wordt dan het aanbod, dan kunnen we de normale werkweek op dezelfde manier ook weer langer maken ;-)


overuren  >