Economie en Werkgelegenheid

 

StappenOm te komen tot een Aanvaardbare Taak Verdeling

zal het beschikbare werk moeten worden herverdeeld.

Niet te snel. Maar ook niet te langzaam.

En zeker niet met horten en stoten.

We moeten geleidelijk en beheerst toegroeien naar die situatie

waarin ieder die dat wil ook gewoon kán (mee)werken.


Om zo'n groeiproces te sturen,
zouden we allereerst wettelijk moeten vaststellen hoeveel 
    (werkloosheid + flexarbeid + ziekte + arb.ongeschiktheid + bijstand)

maatschappelijk aanvaardbaar is


Vervolgens kunnen we inventariseren

hoeveel mensen slechts een beperkt aantal uren willen werken.


En voor de overblijvende ‘voltijd’ werknemers

kunnen we dan een ‘normale’ werkweek berekenen.


normale werkweek  >