Economie en Werkgelegenheid

 

WerkweekWat in de discussie over werk en werkloosheid

maar zelden genoemd wordt, is de duur van de werkweek.


En dat is jammer, want juist in die duur van de werkweek

ligt naar mijn mening de kern van het probleem

en een mogelijke oplossing.

Zoals moge blijken uit het volgende:


Rond 1850, in het begin van de industriële revolutie,

werden (industriële) werkweken gemaakt van 100...110 uur.

(Brugmans 1967).


Als je zo hard moet werken heb je geen tijd om te consumeren.
En dus begon men de werkweek geleidelijk aan te verkorten.


Rond 1960 bleek het zelfs mogelijk

een vijfdaagse werkweek in te voeren,

eerst nog van 45 uur maar vervolgens van 40 uur.


En dat is zo gebleven tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw
en voor veel kleinere bedrijven zelfs tot nu toe. 
     


Na 1960 ging de industriële revolutie gewoon door.

En als je de grafiek ook door trekt,
dan zou de werkweek nu zo’n 25 uur moeten duren.


Maar waarom duurt de werkweek dan nog steeds (bijna) 40 uur ? 


selectie  >